Smile PreCure | Cure Beauty~ Anata no Kagami [Rom/Eng]

Chiếc gương của bạn Cure beauty / Reika Aoki Smile Precure Ta , là thiên sứ của cái lạnh , băng giá với một chiếc gương bằng băng , Ta có thể đóng băng bất cứ thứ gì nên đừng làm trái tim mọi người trở nên lạnh giá, lúc ây ngươi chẳng khác gì một tảng băng […]