Hemostasis | Advanced hematologic system physiology | Health & Medicine | Khan Academy

Voiceover: Hi everyone. I want to start off by talking about Mary. Mary likes to play soccer, and she was at one of her games, and she was running really fast. She scored a goal, and then she tripped and fell, and scrapped her knee, and then she started to bleed. Now, normally our bodies want to make […]

Autoimmune diseases new cure

Поздрави… Ще Ви представя задълбочено изследване на 3 сериозно болни пациенти страдащи от класически автоимунни болести. По- конкретно ще споделя значителните подобрения постигнати при стимулация на имунният отговор. Стимулирането на имунната система при автоимунни болести изглежда обратно интуитивно. Обаче, последните изследвания в микробиологията ясно индентифицират невероятният капацитет от микроби които персистират в тялото. Това e постигнато чрез набор […]

1 61 62 63 64 65 423